Tvořte

První piktogram

Ihned po instalaci aplikace můžete začít s vytvářením své první sady piktogramů tzv.

Piktolistu pomocí tlačítka “Nový piktolist”.

Piktogramy do nového listu můžete přidávat pomocí tlačítka “Zobrazit piktogramy”. Nebo můžete vyhledávat v piktolistech vytvořených jinými uživateli pomocí funkce “Piktolisty online” (Hlavní menu > Soubor > Online vyhledávání piktolistů…)

Vyberte si piktogramy

Vybrané piktogramy vložíte do svého listu přetažením (drag and drop) nebo na vybraný piktogram jednoduše dvakrát klikněte levým tlačítkem myší.

Vyhledávání piktogramů v seznamu

Zadejte text k vyhledávání.

Nebo také můžete

Změňte počet řádků a sloupců

Zobrazte si na svém listu právě tolik informací, kolik potřebujete.

Do listu můžete také přidat prázdná místa jako mezery.

Druhy piktogramů

Do svých listů můžete přidávat následující typy piktogramů: