FAQs – Často kladené otázky

Q?

Mohu používat piktogramy také samostatně bez aplikace Picto-Selector?

A.

Pokud chcete používat piktogramy i mimo aplikaci Picto-Selector, přejděte do seznamu všech piktogramů a po vyvolání menu pravým tlačítkem myší zvolte Pokročilé možnosti > Uložit vše do složky....

Q?

Bude Picto-Selector fungovat na mém MAC (Intel) počítači?

A.

K dispozici ke stažení je také Mac verze Picto-Selectoru (s využitím Wineskin Winery). Více informací naleznete na stránce věnované stažení aplikace.

Q?

Jak lze změnit nastavení jazyka pro názvy jednotlivých piktogramů?

A.

Přejděte v menu na položku "Nastavení" > "Uživatelská nastavení" > "Jazyk" a v boxu "Prioritní jazyk piktogramů" vyberte váš jazyk.

Poté pomocí šipek nahoru a dolů nastavte další možné jazykové varianty pro případ, kdy nebude překlad názvu piktogramu k dispozici ve vašem jazyce. Pro všechny piktogramy jsou názvy dostupné v angličtině a holandštině, ostatní jazykové verze jsou přeloženy částečně a překlad je přidáván postupně.

Q?

Mohu použít piktogramy ve své knize / software atd?

A.

Picto- Selector není vlastníkem jednotlivých piktogramů. Disponuji pouze povolením pro využití v softwaru, který je distribuován zdarma pro nekomerční využití.  Chcete-li piktogramy používat ke komerčním účelům, měli byste kontaktovat jejich majitele. Webové stránky vlastníků sad piktogramů naleznete v hlavní nabídce "Nápověda"> "O aplikaci Picto-Selector". Pro další informace o piktogramech využijte odkazy na webové stránky vlastníků jednotlivých sad.

Q?

Obsahuje software nějaké reklamní prvky?

A.

Ne, aplikace nezobrazuje žádnou reklamu. Pouze na webových stránkách naleznete několik reklamních bannerů, které slouží k pokrytí hostingových nákladů na provoz.