Další možnosti

Pro zkušené uživatele :-)

Piktotabule

Piktotabule zobrazí Vámi vybraný piktolist na obrazovce nebo na chytré tabuli. Učitelé tak mohou své piktolisty oživit. Mohou zobrazit jednotlivé aktivity, použít hodiny a také časovač pro pokračování v řadě nebo pro malou pauzu.

PictoboardNejzajímavější funkce: 

  • Použití dynamického rozvržení piktogramů v listu.
  • Časovač - na časovači si můžete nastavit libovolný časový úsek, který uplyne, než budete pokračovat k dalšímu piktogramu v řadě.
  • Hodiny - na další piktogram v řadě můžete přejít také v předem nastavený čas.
  • Audio - časové znamení oznámí přehráním zvukové stopy Vámi stanovenou dobu.
  • Zvuk se přehraje také při spuštění a vypnutí časovače.
Klikněte na vybraný piktolist pravým tlačítkem myši a zvolte Otevřít piktotabuli. Naleznete zde tlačítka pro posun Nahoru a Dolu. Další tlačítka jsou Přehrát  a Pauza a slouží k odpočítávání času na časovači.

Nastavení a výběr zvuků naleznete v hlavní nabídce Nastavení >> Uživatelská nastavení >> Zvuky piktogramů.

Šablony vzhledu

Můžete si vybrat z několika přednastavených šablon vzhledu Vašeho piktolistu:

  • šablony pro hardwarová zařízení např. Go Talk, Super Talker and Voicepal;
  • samolepky;
  • a mnoho dalších...

Oblíbené

Vytvořte si seznam svých oblíbených piktogramů. Adding favourites t o Picto-Selector How It Works

Flexibilní piktolisty

Velmi podobné uživatelských piktogramům jsou tzv. flexibilní piktolisty. Využívají stejný editor -  výsledkem však není piktogram, ale piktolist.

Flexible Pictosheets

Přepínání mezi uživateli

Možnost přepínání mezi jednotlivými uživateli naleznete v hlavní nabídce pod položkou Soubor >> Přepnout uživatele

Pro superpokročilé uživatele!!

Správce uživatelů

Možnost přidávavat a odebírat uživatele naleznete v hlavní nabídce pod položkou Soubor >> Správce uživatelů. Po zadání hesla správce Vás Picto-Selector požádá o zadání hesla a přihlašovacího jména. K dispozici je pouze několik málo možností pro administrátora, které jsou dostupné také pro ostatní uživatele.

Správa šablon vzhledu

Šablony vzhledu mohou být přidávány a upravovány a vlastní šablony také editovány. Šablony je také možné exportovat či importovat.

Konfigurace databáze

Chcete-li přepnout na jinou databázi, zadejte její umístění (místní soubor nebo server).Configure database

Síťová instalace

Picto-Selector můžete naistalovat také na síť.

více informací

Synchronizace

Picto-Selector můžete spustit s lokální databází, odeslat všechny změny na server a všechny změny na serveru budou zaslány Vám.Synchronization

V příkladu nahoře vidíme, že piktolist vytvořený uživatelem na PC1 bude uložen na prvním serveru. Laptop 1 bude synchronizován s touto databází a uloží data na místě. Později bude  list synchronizován na jiný server případně PC5 obdrží tento list již synchronizovaný. Synchronizace je možná pouze se síťovým připojením a musí být spuštěná správcem. Manuální synchronizace = všechny piktolisty jsou porovnávány mezi databázemi. Automatická synchronizace = všechny změny jsou zaznamenávány a pouze naposledy upravený list je změněn.

Překlady

Po instalaci speciální verze Picto-Selectoru pro překladatele Vám přibude v nabídce nová možnost.

více informací

Režim velká síť

Velké organizace mohou změnit způsob využívání uživatelů a ukládání piktolistů v souborech namísto databáze.

více informací