Skapa

Efter att du installerat kan du skapa din första bildkarta med 'Ny karta'.

Create new sheet and start adding pictos

Och lägga till bilder med 'Visa bilder'.

Eller kan du söka efter bildkartor skapade av andra människor med Bildkartor online (Huvudmeny > Arkiv > Sök bildkarta online...)

Pictosheets Online Result Pictosheets Online Search

 

 

Välj bilder

Drag och släpp bilderna du vill använda, eller dubbelklicka i bildlistan.

Drag and drop pictos

 

Sök efter bilder i listan

Search in pictolist

Ange en text att söka efter.

Du kan också:

 • Välja bildbibliotek du vill använda (Symbolsamling)
 • Använda kategorier
 • Ändra hur söktexten ska användas

 

 

 

Ändra antal rader och kolumner

För att visa så mycket information på en sida som du vill...

Select rows and columns

Du kan också lägga till tomma ytor i kartan.

 

Bildtyper

Du kan lägga till följande bildtyper på din karta:

 • Bilder från bildlistan
 • Klockor
 • Tidtagare
 • Foton
 • Texter
 • Egenkombinerade 'Sclera'-bilder
 • QR-kod
 • Textrader (textrad som spänner över flera kolumner)
 • Tom yta