Ersätt färg

Du kan ersätta färger i bilder med andra färger.

Detta finns under menyalternativet "Före färgläggning" och är tillgängligt för avancerade användare.

Markera ett urval bilder på en bildkarta och högerklicka. Alternativt dubbelklicka på en bild och titta i egenskaperna.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.